เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลตุรกี (Turkish Scholarship) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. ๒๐๒๑ ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลตุรกี (Turkish Scholarship) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. ๒๐๒๑ ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก

13 ม.ค. 2564

1,320 view

          การเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลตุรกี (Turkish Scholarship) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. ๒๐๒๑ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยผูที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ด้วยตนเองได้ทางเว็ปไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

2021_01_13_14_08_11.pdf