อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตคอซอวอประจำประเทศไทยในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง

อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตคอซอวอประจำประเทศไทยในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2567

| 371 view

            S__31776775

            เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ อธิบดีกรมยุโรป เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นางสาวอูลล์เพียจ์นา ลามา (Ulpiana Lama) อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตคอซอวอประจำประเทศไทยในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง

            ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ นางสาวอูลล์เพียจ์นา ลามา (Ulpiana Lama) ได้มีบทบาทอย่างแข็งขันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-คอซอวอให้มีพลวัตเป็นอย่างดี โดยการผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง การส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงการผลักดันให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและกิจการโพ้นทะเลสาธารณรัฐคอซอวอ

************

            On 23 April 2024, Mrs. Krongkanit Rakcharoen, Director-General of the Department of European Affairs, hosted a farewell dinner in honour of Ms. Ulpiana Lama, Charge d'affaires, Embassy of the Republic of Kosovo in Thailand, on the occasion of the end of her tenure.

            During her tenure in Thailand, Ms. Ulpiana Lama played an active role in strengthening Thailand-Kosovo relations, by promoting the exchange of high-level visits and the enhancement
of people-to-people relations, which is the bedrock of bilateral relations. She also contributed to the successful signing of the MoU on Bilateral Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora of
the Republic of Kosovo.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ