อิตาลีเข้าร่วมภารกิจอวกาศ Axiom Mission 3 (AX-3)

อิตาลีเข้าร่วมภารกิจอวกาศ Axiom Mission 3 (AX-3)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ม.ค. 2567

| 963 view

อิตาลีเข้าร่วมภารกิจอวกาศ