รับสมัครบุคลากรและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ASEF Higher Education Innovation Lab ครั้งที่ 1 (ASEFInnoLab1)

รับสมัครบุคลากรและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ASEF Higher Education Innovation Lab ครั้งที่ 1 (ASEFInnoLab1)

8 มี.ค. 2564

1,315 view

กรมยุโรปขอเชิญชวนบุคลากรและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สมัครเข้าร่วมโครงการ ASEF Higher Education Innovation Lab ครั้งที่ 1 (ASEFInnoLab1) จัดโดยมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Fudan ของจีน และ Association of the Pacific Rim Universities (APRU) ภายใต้หัวข้อ “Universities’ Role in Artificial Intelligence (AI) Innovation Ecosystems” ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 13 พ.ค. 2564 (รวม 8 สัปดาห์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของสถาบันการศึกษาในเรื่องนวัตกรรม AI ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายบุคลากรและนักวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยจากประเทศสมาชิกกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting – ASEM) รวม 51 ประเทศ ผ่าน Webinar และการหารือแบบ interactive โดยเน้น 2 หัวข้อ ได้แก่ Teaching and Entrepreneurship for AI Innovation Ecosystems และ Research and Technology Transfer in AI Innovation Ecosystems ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 2 คนจะมีโอกาสได้รับเลือกให้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย Fudan ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินการทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์https://asef.org/projects/open-call-for-applications-1st-asef-higher-education-innovation-lab/?utm_source=Partner%20List&utm_medium=Email&utm_campaign=IL1_OC ภายในวันที่ 12 มี.ค. 2564

*หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรม