สถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคนอร์ดิกคว้าโล่เชิดชูเกียรติในฐานะผู้ให้การสนับสนุนระบบนิเวศธุรกิจฐานวิจัยนวัตกรรมของประเทศไทยจากงาน Chula Deep Tech Demo Day 2023

สถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคนอร์ดิกคว้าโล่เชิดชูเกียรติในฐานะผู้ให้การสนับสนุนระบบนิเวศธุรกิจฐานวิจัยนวัตกรรมของประเทศไทยจากงาน Chula Deep Tech Demo Day 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ต.ค. 2566

| 586 view

         สถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคนอร์ดิกคว้าโล่เชิดชูเกียรติในฐานะผู้ให้การสนับสนุนระบบนิเวศธุรกิจฐานวิจัยนวัตกรรมของประเทศไทยจากงาน Chula Deep Tech Demo Day 2023 

 

          เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสาวมารินี สุวรรณโมลี รองอธิบดีกรมยุโรป เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคนอร์ดิก รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน Chula Deep Tech Demo Day 2023 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในโอกาสที่ Thailand and Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ให้การสนับสนุนระบบนิเวศธุรกิจฐานวิจัยนวัตกรรมของประเทศไทย

          TNIU เป็นแพลตฟอร์มที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตไทยใน ๔ ประเทศ ได้แก่ สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคนอร์ดิกซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโลก

          ตลอดระยะเวลากว่า ๑ ปีนับจากการก่อตั้ง TNIU ได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในภาคธุรกิจและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการช่วยเหลือภาคเอกชนไทยในการหาหุ้นส่วนในประเทศภูมิภาคนอร์ดิก และการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของ TNIU ได้ที่ www.tniu.se หรือเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/TNIUThailandNordicInnovation

 

**********

 

Thai Embassies in Nordic countries win Award from Chulalongkorn University at Chula Deep Tech Demo Day 2023 for their role in Thailand's Deep Tech Startup Ecosystem

 

          On October 16, 2023, Ms. Marinee Suwanmoli, Deputy Director-General of the Department of European Affairs, on behalf of the Thai Embassies in Nordic countries, received a prestigious plaque of honour from Chulalongkorn University at Chula Deep Tech Demo Day 2023, for the significant role of the Thailand and Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) in Thailand's Deep Tech Startup Ecosystem.

          TNIU is a collaborative platform initiated by the Royal Thai Embassy in Sweden, Denmark, Norway, and Finland, with the shared mission of promoting innovation cooperation between Thailand and the Nordic countries, a globally renowned innovation hub.

          Within the first year of its establishment, TNIU has actively fostered collaborations across various business sectors and strengthened people-to-people connections. This includes business matching between Thais and their Nordic counterparts and hosting online seminars for knowledge exchange and synergies in the academic sector with a strong focus on sustainability and green technology.

 

Stay tuned on TNIU's news and activities at www.tniu.se or follow them on Facebook at https://www.facebook.com/TNIUThailandNordicInnovation.

 

**********

         

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ