รองอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

รองอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

25 ก.ย. 2563

906 view

               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง รองอธิบดีกรมยุโรป ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ    สภาผู้แทนราษฎร ตามคำเชิญของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ในการประชุมเรื่อง “พิจารณาศึกษายุทธศาสตร์    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย” โดยได้ร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์และกรอบยุทธศาสตร์ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ผลสำเร็จ  ของการดำเนินความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรม และแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยต่อกลุ่ม    ประเทศสแกนดิเนเวียภายหลังสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะการส่งเสริมการค้าการลงทุนจากกลุ่มประเทศ  สแกนดิเนเวีย การให้ความช่วยเหลือคนไทยกลับประเทศ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไตรภาคีเพื่อให้ความช่วยเหลือ  เพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านของไทย รวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียด้านการศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว ฯลฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ