ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนของกรมยุโรป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนของกรมยุโรป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 มี.ค. 2564

1,367 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนของกรมยุโรป_2.pdf