ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนของกรมยุโรป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนของกรมยุโรป

15 ก.ย. 2563

1,280 view

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนของกรมยุโรป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ.pdf