ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผน โครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy และเจ้าหน้าที่โครงการติดตามพัฒนาการในยุโรป (Europe Watch)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผน โครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy และเจ้าหน้าที่โครงการติดตามพัฒนาการในยุโรป (Europe Watch)

18 ต.ค. 2564

894 view

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผน โครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy และเจ้าหน้าที่โครงการติดตามพัฒนาการในยุโรป (Europe Watch)

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์_จ้างเหมา_ปีงบ_65.pdf