ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผนโครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผนโครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ต.ค. 2565

| 169 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการฯ_ปีงบประมาณ_พ.ศ._2566_กรมยุโรป.pdf