ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผนโครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผนโครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ต.ค. 2565

| 104 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการคัดเลือก_จนท._ปีงบประมาณ_พ.ศ._2566.pdf