ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผนโครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy และเจ้าหน้าที่โครงการติดตามพัฒนาการในยุโรป (Europe Watch) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผนโครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy และเจ้าหน้าที่โครงการติดตามพัฒนาการในยุโรป (Europe Watch) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

25 ต.ค. 2564

942 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการ_ปีงบ_65.pdf