ประกาศกรมยุโรป เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เช็ก

ประกาศกรมยุโรป เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เช็ก

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ต.ค. 2566

| 421 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมยุโรป_เรื่อง_รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน_ปี_งปม._2567.pdf
application_form_DEA.doc
application_form_DEA.pdf