นายยาโรสลัฟ เอาต์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาวระนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่อธิบดีกรมยุโรปเข้ารับตำแหน่

นายยาโรสลัฟ เอาต์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาวระนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่อธิบดีกรมยุโรปเข้ารับตำแหน่

19 พ.ย. 2564

24 view
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายยาโรสลัฟ เอาต์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาวระนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่อธิบดีกรมยุโรปเข้ารับตำแหน่ง ทั้งสองฝ่ายได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการหารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสโลวัก โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า กระบวนการยุติธรรม กงสุลและการดูแลคนชาติ รวมทั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างสองประเทศ
 
Ambassador of the Slovak Republic to the Kingdom of Thailand paid a courtesy call on the Director-General of the Department of European Affairs
 
On 19 November 2021, H.E. Mr. Jaroslav Auxt, Ambassador of the Slovak Republic to the Kingdom of Thailand paid a courtesy call on Mr. Asi Mamanee, Director-General of the Department of European Affairs, on the occasion of the latter’s assumption of duty. Both sides discussed ways to enhance the Thai-Slovak bilateral relations, especially on trade promotion, economic cooperation, judicial and consular cooperation, as well as bilateral consultation mechanism between the two countries.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ