นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคาวระนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่อธิบดีกรมยุโรปเข้ารับตำแหน่ง

นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคาวระนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่อธิบดีกรมยุโรปเข้ารับตำแหน่ง

16 พ.ย. 2564

20 view
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคาวระนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่อธิบดีกรมยุโรปเข้ารับตำแหน่ง โดยได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิสในปี 2564 โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การส่งเสริมการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือด้านการกงสุลและการดูแลคนชาติ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่จะจัดขึ้นในอนาคต
 
Ambassador of the Swiss Confederation to the Kingdom of Thailand paid a courtesy call on the Director-General of the Department of European Affairs
 
On 16 November 2021, H.E. Mrs. Helene Budliger Artieda, Ambassador of the Swiss Confederation to the Kingdom of Thailand paid a courtesy call on Mr. Asi Mamanee, Director-General of the Department of European Affairs, on the occasion of the latter’s assumption of duty. Both sides exchanged updates on the Thai-Swiss bilateral relations in 2021, in particular exchange of high-level visits, trade and investment promotion, environmental cooperation, and consular cooperation, as well as future activities relating to bilateral relations.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ