ทุนการศึกษาด้านแฟชั่นจากสถาบัน Milano Fashion Institute ที่เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี สำหรับปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024)

ทุนการศึกษาด้านแฟชั่นจากสถาบัน Milano Fashion Institute ที่เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี สำหรับปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024)

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ส.ค. 2566

| 724 view

      สถาบัน Milano Fashion Institute ที่เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี เปิดรับสมัครทุนการศึกษาปริญญาโทด้านแฟชั่น จำนวน 2 ทุน สำหรับผู้ที่สนใจจากประเทศไทย จำนวน 8,400 ยูโร (ครึ่งหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน) ในปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024)

       สถาบัน Milano Fashion Institute เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านแฟชั่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 ที่เมืองมิลาน โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านแฟชั่นของอิตาลี อาทิ The National Chamber for Italian Fashion, Polytechnic University of Milan และต่างชาติ สถาบันฯ เปิดทำการเรียนการสอนใน 6 สาขาวิชาด้านแฟชั่นและการบริหารจัดการแบรนด์

       ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถทำการสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.milanofashioninstitute.com/en/scholarships และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โดยที่ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566