การแถลงนโยบายสำคัญเร่งด่วน (priorities) ของเบลเยียมในฐานะประธาณคณะมนตรีแห่งอียูห้วง 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67

การแถลงนโยบายสำคัญเร่งด่วน (priorities) ของเบลเยียมในฐานะประธาณคณะมนตรีแห่งอียูห้วง 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2567

| 1,094 view

นโยบายเร่งด่วนเบลเยียม_สมบูรณ์