การส่งมอบวัคซีนโควิด-๑๙ ยี่ห้อ Pfizer จากรัฐบาลสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ให้รัฐบาลไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การส่งมอบวัคซีนโควิด-๑๙ ยี่ห้อ Pfizer จากรัฐบาลสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ให้รัฐบาลไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,110 view

     เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้แทนกรมยุโรป โดยนายไกร มหาสันทนะ รองอธิบดีกรมยุโรป ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบวัคซีนโควิด-๑๙ ยี่ห้อ Pfizer จำนวน ๑๐๐,๖๒๐ โดส ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ได้มอบให้แก่รัฐบาลไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยฝ่ายไอซ์แลนด์มีนายชำนาญ มาร์คเซียน วีรวรรณ รองกงสุลกิตติมศักดิ์ไอซ์แลนด์ประจำกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนฝ่ายไอซ์แลนด์มอบวัคซีนดังกล่าว และนางสาวรัตนาพร ตั้งวังวิวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ประสานสุขภาพหนึ่งเดียว กรมควบคุมโรค เป็นผู้แทนฝ่ายไทยรับมอบ

      สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงวัคซีนที่เท่าเทียมกันทั่วโลก การบริจาควัคซีนของสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ถือเป็นการแสดงไมตรีจิตของฝ่ายไอซ์แลนด์ ซึ่งนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นมิตรสำคัญของไทยมาเป็นเวลาเกือบ ๕๐ ปี แม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีความห่างไกลกันทางภูมิศาสตร์

      การรับบริจาควัคซีนในโอกาสนี้ เป็นผลมาจากความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขของไทยและไอซ์แลนด์ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐไอซ์แลนด์

The handing over of COVID-19 vaccines from the Government of the Republic of Iceland to the Royal Thai Government at Suvarnabhumi Airport

      On 11 December 2021 Mr. Krai Mahasandana, Deputy Director General of the Department of European Affairs, attended the handing over of 100,620 doses of Pfizer COVID-19 vaccines from the Government of the Republic of Iceland to the Royal Thai Government. Mr. Chamnarn Marksean Viravan, Vice Honorary Consul of the Republic of Iceland in Bangkok, and Miss Ratanaporn Tangwangvivat, Head of Coordinating Unit for One Health, Department of Disease Control, presided over the event as representatives of their respective governments.

      The Republic of Iceland values the principle of global and equal access to COVID-19 vaccines. The donation on this occasion reflects the good will and friendship extended to Thailand by the Republic of Iceland. Despite geographical distance between the two countries, Thailand and Iceland have enjoyed nearly 50 years of close and cordial diplomatic relations.

      This donation is the result of close cooperation among the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Public Health of Thailand and Iceland, as well as the Royal Thai Embassy in Oslo.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ