การจัดกลุ่มประเทศที่สามที่ EU เห็นว่าปลอดภัย และควรได้รับการผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้า (EU White List)

การจัดกลุ่มประเทศที่สามที่ EU เห็นว่าปลอดภัย และควรได้รับการผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้า (EU White List)

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,372 view

การจัดกลุ่มประเทศที่สามที่ EU เห็นว่าปลอดภัย และควรได้รับการผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้า (EU White List)

  1. ภูมิหลัง

          1.1. เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (EU) ได้มีมติเห็นชอบ Council Recommendation ที่ 2021/0119 เกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าเขต EU ที่ไม่มีความจำเป็น (non-essential travel) โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มประเทศที่สามที่ EU เห็นว่าปลอดภัย (EU White List) และแนะนำให้ประเทศสมาชิก EU เปิดให้บุคคลจากกลุ่มประเทศดังกล่าว เดินทางเข้าได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ใหม่นี้กำหนดว่ากลุ่มประเทศดังกล่าวจะต้องมีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 75 คนต่อประชากร 100,000 คนในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องพิจารณาประกอบกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เปรียบเทียบกับ 14 วันก่อนหน้า ภาพรวมมาตรการการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด 19 และอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศ อย่างไรก็ดี อำนาจในการกำหนดเงื่อนไขการเดินทางเข้ายังคงเป็นของแต่ละประเทศสมาชิก EU

          1.2. EU มีการจัดทำ White List มาตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2563 ซึ่งมีการปรับเป็นระยะๆ โดยประเทศไทยถูดจัดอยู่ใน List ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น

  1. พัฒนาการล่าสุด

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้ปรับ EU White List อีกครั้ง โดยเป็นครั้งที่ 12 นับจากเมื่อเดือน มิ.ย. ปีที่แล้ว โดยประเทศไทยและรวันดาถูกถอดออก และยูเครนถูกเพิ่มเข้าไป ทำให้ปัจจุบัน List ดังกล่าวประกอบด้วย 23 ประเทศ ได้แก่ แอลเบเนีย อาร์เมเนีย ออสเตรเลีย อาเซอร์ไบจาน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บรูไน แคนาดา อิสราเอล ญี่ปุ่น จอร์แดน เลบานอน มอนเตเนโกร นิวซีแลนด์ กาตาร์ มอลโดวา มาซิโดเนีย ซาอุดีอาระเบีย เซอร์เบีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ยูเครน สหรัฐฯ และจีน (เฉพาะจีนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติต่างตอบแทน)

  1. ข้อแนะนำ

มาตรการดังกล่าวของ EU เป็นเพียงข้อแนะนำให้ประเทศสมาชิกพิจารณาปฏิบัติตาม และประเทศสมาชิก EU มีอำนาจเต็มในการกำหนดเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศของตน ดังนั้น ผู้เดินทางจากไทยเข้าประเทศสมาชิก EU จึงจำเป็นต้องตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสืบเนื่องจากข้อแนะนำล่าสุดนี้ของ EU

***************

กองสหภาพยุโรป

กรมยุโรป

16 กรกฎาคม 2564