กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่ จ. นครศรีธรรมราช

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่ จ. นครศรีธรรมราช

16 ก.ย. 2562

593 view

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมยุโรป ร่วมกับกรมประมง ได้เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตยุโรป และอาเซียน ในไทย และผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนชาวประมงจากเยอรมนี ศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงโดยใช้ภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้าน ที่หมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง จ. นครศรีธรรมราช

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ