ประเทศในยุโรป

สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 18256 view

รายละเอียดภาพรวม

ในต้นปี 2560 อาเซอร์ไบจานมีก๊าซธรรมชาติ (อันดับ 27 ของโลก) และน้ำมัน (อันดับ 20 ของโลก) ที่อุดมสมบูรณ์
มีข้อขัดแย้งกับอาร์เมเนียเหนือดินแดนนากอร์โน-คาราบัค
อยู่ในเส้นทางการขนส่งน้ำมันที่สำคัญคือ Baku – Tbilisi – Ceyhan
โอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในอาเซอร์ไบจาน ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทอาหารและการเกษตรและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

86,600 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

10 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

รัสเซีย

ศาสนา

อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

46.94 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

4,721.2 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 AZN = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.9 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แร่เหล็ก อลูมิเนียม

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เหล็ก แร่เหล็ก ซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ฝ้าย อาหาร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อิหร่าน รัสเซีย อิตาลี ตุรกี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ อาหาร โลหะ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ยูเครน เยอรมนี ตุรกี สหราชอาณาจักร

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

258.90 ล้าน USD ไทยส่งออก 9.71 ล้าน USD นำเข้า 249.19 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 239.48 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ (ร้อยละ 99.97)

สินค้าส่งออก

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณ์ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 781 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 49 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Baky)

หน่วยงานของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)