อธิบดีกรมยุโรปต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

อธิบดีกรมยุโรปต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2567

| 104 view

อธิบดีกรมยุโรปต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย
ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

            เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา ๑๔.๐๐ น. นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ อธิบดีกรมยุโรป ต้อนรับนายแพทริก เฮมเมอร์ เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ในการเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่อธิบดีกรมยุโรปเข้ารับตำแหน่งใหม่                    

            ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อติดตามสถานะและความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและราชรัฐลักเซมเบิร์ก ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบพหุภาคี โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การส่งเสริมการค้า การลงทุน ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเงินและพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย รวมไปถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศที่สาม นอกจากนี้ สองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการเจรจาความตกลงทวิภาคีต่าง ๆ ได้แก่ ความตกลงด้านประกันสังคมและอนุสัญญาเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน

***************

 

Director-General of Department of European Affairs receives courtesy call from Luxembourg Ambassador

            On 19 April 2024, Mrs. Krongkanit Rakcharoen, Director-General of the Department of European Affairs, welcomed H.E. Mr. Patrick Hemmer, Ambassador of Luxembourg to Thailand, who paid a courtesy call on the occasion of the Director-General’s assumption of duty.

            Both sides discussed progress in collaboration between Thailand and Luxembourg, along with ways to further enhance cooperation, both at the bilateral and multilateral levels, especially in high-level exchange visits, trade and investment promotion, cooperation in financial technology and sustainability-linked bonds, cooperation in education and research, as well as development cooperation in third countries. Additionally, both parties discussed the possibility of negotiating bilateral agreements, including a Social Security Agreement and Convention for the Avoidance of Double Taxation.

 

***************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ